Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thăm nghĩa trang Trường sơn

04-04-2019

Thăm nghĩa trang Trường sơn

Thăm nghĩa trang Trường sơn

04-04-2019

Thăm nghĩa trang Trường sơn

Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2018 - 2019

20-03-2019

Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2018 - 2019

Ngày khai trường của con

20-03-2019

Ngày khai trường của con

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học năm học 2018-2019

20-03-2019

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học năm học 2018-2019

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON NAM TRẠCH

Địa chỉ: Thôn Hòa Trạch, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0915163077. Email: mn_namtrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnnamtrach.edu.vn